Make your own free website on Tripod.com
                                      Jenis-jenis Rumah 
Terdapat berbagai jenis rumah yang di diami oleh manusia. Ia terbahagi kepada dua kategori :- 
a. Rumah di kawasan luar bandar
                                                  b. Rumah di kawasan bandar 

         a. Rumah di kawasan luar bandar :-                    b. Rumah di kawasan bandar:- 
             - gua                                                                 - rumah banglo 
             - ran                                                                 - rumah teres setingkat atau dua tingkat 
             - iglu                                                                 - rumah pangsa 
             - rumah panjang                                                 - kondominium 
             - rumah papan                                                    - istana 
             - rumah bagan  
             - rumah air 

 
 
                  Bahan-bahan Binaan Rumah
  
 Dalam pembinaan rumah, antara bahan yang diperlukan  
adalah seperti berikut:- 
- pasir                         - batu 
- simen                         - paku 
- zink                           - papan 
- genting                        - kayu 
- daun nipah                  - buluh