Make your own free website on Tripod.com
                  Definisi / Pengenalan
                                            
 
 

  

Sejak dari dahulu lagi manusia telah mempunyai tempat tinggal. Bezanya dahulu manusia menghuni gua sebagai tempat tinggal, tetapi kini tempat tinggal telah mengalami perubahan dari masa ke semasa. 
           Rumah merupakan binaan atau bangunan yang menjadi tempat tinggal atau tempat kediaman sesebuah keluarga dalam satu unit komuniti. Dengan adanya rumah sesebuah keluarga dapat hidup dengan lebih sempurna, aman dan harmoni dalam sesebuah negara.
 
 
                     Fungsi-fungsi Rumah
 
  
Rumah mempunyai banyak peranan dalam kehidupan manusia. Antara peranan utama rumah ialah :-

       berlindung dari cuaca seperti hujan dan panas. 
       beristirehat bersama bersama keluarga 
       memberi keselesaan dan menjamin keselamatan