Make your own free website on Tripod.com
Sila Semak Jawapan Anda

 

1.     B. tempat tinggal dan berlindung dari cuaca 

2.     D. Kuala Sungai Baru 

3.     D. ruang makan 

4.     C. kontraktor 

5.     C. Melaka

TAHNIAH !!!